Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rozporządzenie nr 14 Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania
wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego
21.12.2017 więcej
Rozporządzenie nr 13 Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na
zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u
dzików
05.12.2017 więcej
Rozporządzenie nr 12 Wojewody Lubelskiego
z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego
16.10.2017 więcej
Rozporządzenie nr 11 Wojewody Lubelskiego
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego
06.10.2017 więcej
Rozporządzenie nr 10 Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 września 2017 r. uchylające rozporządzenie Nr 7
Wojewody Lubelskiego z 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego,
parczewskiego i włodawskiego
27.09.2017 więcej
Rozporządzenie nr 9 Wojewody Lubelskiego
z dnia 25 września 2017 r. uchylające Rozporządzenie nr 5
Wojewody Lubelskiego z 19 grudnia 2016 r. w sprawie czasowego
zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów
zwierząt z udziałem świń w części powiatu bialskiego,
części powiatu radzyńskiego i części powiatu włodawskiego
27.09.2017 więcej
Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, łukowskiego i
radzyńskiego
31.08.2017 więcej
Rozporządzenie nr 7 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i
włodawskiego
21.08.2017 więcej
Rozporządzenie nr 6 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, łukowskiego i
radzyńskiego
21.08.2017 więcej
Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego
z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i
włodawskiego
21.08.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się