Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Urząd Miejski w Siedliszczu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 5 października do 3
listopada 2017 r. (FC-IX.431.29.4.2017)
20.02.2018 więcej
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 23 sierpnia do 20
września 2017 r. (FC-IX.431.25.4.2017)
16.01.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 3 października do 7
listopada 2017 r. (FC-IX.431.28.6.2017)
08.01.2018 więcej
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 29 czerwca do 17 sierpnia
2017 r. (FC-IX.431.22.6.2017)
19.12.2017 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 czerwca do 10 lipca 2017r.
(FC-IX.431.20.5.2017)
01.12.2017 więcej
Dom Pomocy Społecznej SENIOR w Różance
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 12 czerwca do 10
lipca 2017 r. (FC-IX.431.19.4.2017)
27.11.2017 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Godziszowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 19 maja do 30 czerwca 2017 r.
(FC-IX.431.17.6.2017)
10.10.2017 więcej
Urząd Gminy Biłgoraj
Kontrola przeprowadzona w dniach od 31 maja do 3 lipca 2017 r.
(FC-IX.431.18.7.2017)
09.10.2017 więcej
Urząd Gminy Żyrzyn
Kontrola przeprowadzona w dniach od 22 marca do 28 kwietnia
2017 r. (FC-IX.431.12.4.2017)
01.09.2017 więcej
Urząd Gminy Leśna Podlaska
Kontrola przeprowadzona w dniach od 21 kwietnia do 26 maja 2017
r. (FC-IX.431.15.5.2017)
29.08.2017 więcej
12