Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Urząd Gminy Piszczac
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Piszczac w dniach od 10
października 2017 r. do 9 listopada 2017 r.
(FC-IX.431.30.6.2017).
23.03.2018 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 23 października do 30
listopada 2017 r. (FC-IX.431.26.5.2017)
22.03.2018 więcej
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 21 listopada do 20 grudnia
2017 r. (FC-IX.431.35.7.2017)
05.03.2018 więcej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 20 listopada do 15
grudnia 2017 r. (FC-IX.431.34.4.2017)
05.03.2018 więcej
Urząd Miejski w Siedliszczu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 5 października do 3
listopada 2017 r. (FC-IX.431.29.4.2017)
20.02.2018 więcej
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 23 sierpnia do 20
września 2017 r. (FC-IX.431.25.4.2017)
16.01.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 3 października do 7
listopada 2017 r. (FC-IX.431.28.6.2017)
08.01.2018 więcej
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 29 czerwca do 17 sierpnia
2017 r. (FC-IX.431.22.6.2017)
19.12.2017 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 czerwca do 10 lipca 2017r.
(FC-IX.431.20.5.2017)
01.12.2017 więcej
Dom Pomocy Społecznej SENIOR w Różance
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 12 czerwca do 10
lipca 2017 r. (FC-IX.431.19.4.2017)
27.11.2017 więcej
123