2017-05-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie

Kontrola przeprowadzona w dniach od 31 stycznia do 28 lutego 2017 r. (FC-IX.431.3.5.2017)

 

Zakres kontroli.

Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2016.

Załączniki

  Kontrola OPS Wojciechów.pdf 257,62 KB (pdf) szczegóły pobierz