2017-07-27

Urząd Gminy Werbkowice

Kontrola przeprowadzona w dniach od 7 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r.

(FC-IX.431.8.7.2017)

 

Zakres kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r.

Załączniki

  WFiC_wyst.pok_UG_Werbkowice.pdf 285,47 KB (pdf) szczegóły pobierz