2017-07-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie

Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.

(FC-IX.431.11.5.2017)

 

Zakres kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.

Załączniki

  WFiC_wyst.pok_OPS_Żyrzyn.pdf 258,06 KB (pdf) szczegóły pobierz