2017-08-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju

Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 kwietnia do 23 maja 2017 r. (FC-IX.431.14.6.2017)

 

Zakres kontroli.
Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2016.

Załączniki

  WFiC_kontrola_GOPS_Biłgoraj.pdf 283,58 KB (pdf) szczegóły pobierz