2017-04-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej

Kontrola przeprowadzona w dniach od 26 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Zakres kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

Załączniki

  Wystąpienie pokont...odlaskiej.pdf 248,56 KB (pdf) szczegóły pobierz