2017-04-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie

Kontrola przeprowadzona w dniach od 25 stycznia do 22 lutego 2017 r. 

Zakres kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2016.

Załączniki

  Wystąpienie pokont...LUBARTÓW.pdf 236,02 KB (pdf) szczegóły pobierz