Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Lubartowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 26
do 30 czerwca 2017 r. (GN-Ch.431.1.2017)
05.09.2017 więcej
Urząd Miejski w Hrubieszowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 27 lipca
2017 r. (GN-IV.431.2.2017)
05.09.2017 więcej
Urząd Miejski w Modliborzycach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 2 i 5
czerwca 2017 r. (GN-IV.431.1.2017)
02.08.2017 więcej