Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w trybie zwykłym w dniach od 28
września do 27 października 2017 r. (IF-III.8170.11.2017)
15.12.2018 więcej
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w trybie zwykłym w dniach od 19
grudnia 2017 r. do 9 lutego 2018 r. (IF-III.431.4.2017)
24.07.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 27
października 2017 r.(IF-VII.7840.9.50.2017)
13.04.2018 więcej
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 30 listopada do 7
grudnia 2017 r. (IF-III.431.3.2017)
16.03.2018 więcej
Ewa Mazur Trans - Audyt Doradztwo Transportowe w Lublinie
Kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 1 grudnia 2017
r. do 16 lutego 2018 r. (IF-III.431.1.4.2017)
28.02.2018 więcej
Ośrodek Szkolenia Kierowców LINIA Andrzej Ryszard Szope
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 9 - 14 czerwca 2017r.
(IF-III.431.1.2.2017)
28.02.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 28 listopada
2017 r. (IF-VII.7840.9.51.2017)
05.02.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Puławach
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 30
listopada 2017 r. (IF-VII.7840.9.53.2017)
19.01.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniu 22 sierpnia 2017 r.
(IF-IV.431.3.2017)
15.01.2018 więcej
Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITA w Łukowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 1 września 2017 r.
(IF-III.431.1.3.2017)
18.12.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się