Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 27
października 2017 r.(IF-VII.7840.9.50.2017)
13.04.2018 więcej
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 30 listopada do 7
grudnia 2017 r. (IF-III.431.3.2017)
16.03.2018 więcej
Ewa Mazur Trans - Audyt Doradztwo Transportowe w Lublinie
Kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od 1 grudnia 2017
r. do 16 lutego 2018 r. (IF-III.431.1.4.2017)
28.02.2018 więcej
Ośrodek Szkolenia Kierowców LINIA Andrzej Ryszard Szope
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 9 - 14 czerwca 2017r.
(IF-III.431.1.2.2017)
28.02.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 28 listopada
2017 r. (IF-VII.7840.9.51.2017)
05.02.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Puławach
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 30
listopada 2017 r. (IF-VII.7840.9.53.2017)
19.01.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniu 22 sierpnia 2017 r.
(IF-IV.431.3.2017)
15.01.2018 więcej
Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITA w Łukowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 1 września 2017 r.
(IF-III.431.1.3.2017)
18.12.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 27
października 2017 r. (IF-VII.7840.9.46.2017)
08.12.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 17 listopada
2017 r. (IF-VII.7840.9.49.2017)
08.12.2017 więcej
12