Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Lubartowie
Kontrola przeprowadzona w dniach 10 i 13 października 2017 r.
(IGK-III.431.9.2017)
06.04.2018 więcej
Urząd Miasta Lublin
Kontrola przeprowadzona w dniach 17 i 28 sierpnia 2017 r.
(IGK-III.431.6.2017)
15.01.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
Kontrola przeprowadzona w dniach 21, 26 kwietnia i 8 maja 2017 r.
(IGK-III.431.4.2017)
29.11.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 25
maja do 5 czerwca 2017 r. (IGK-III.431.5.2017)
29.11.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 23 i 27
lutego 2017 r. (IGK-III.431.2.2017)
05.09.2017 więcej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 24 i 27 kwietnia 2017 r.
(IGK-III.431.3.2017)
29.08.2017 więcej
Urząd Miasta Zamość
Kontrola przeprowadzona w dniach 12 i 18 stycznia 2017 r.
(IGK-III.431.1.2017)
09.06.2017 więcej