2017-09-05

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 23 i 27 lutego 2017 r.

(IGK-III.431.2.2017)

 

Kontrolę w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Biłgoraju podjęto w związku z pismami z 28 października 2016 r. i 11 stycznia 2017 r. Prokuratury Okręgowej w Zamościu prowadzącej śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez starostę biłgorajskiego, polegającego na braku stosownego nadzoru i kontroli nad prawidłowością przeprowadzonej na zlecenie Starostwa kompleksowej modernizacji gruntów i budynków w gminie Aleksandrów.

Załączniki

  WIGiK_kontrola_SP_Biłgoraj.pdf 8,3 MB (pdf) szczegóły pobierz