2017-08-29

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Kontrola przeprowadzona w dniach 24 i 27 kwietnia 2017 r. (IGK-III.431.3.2017)

 

Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie mająca na celu ocenę działalności wojewódzkiej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne .

Załączniki

  WIGiK_kontrola_Urz...ki_Lublin.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz