Lista artykułów

Nazwa artykułu
Fundacja Wolność od Religii
Kontrola przeprowadzona w terminie od 18 grudnia 2017 r. do 31
stycznia 2018 r. (PN-III.431.26.2017)
12.04.2018 więcej
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 20 listopada do 20 grudnia
2017 r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie
(PN-III.431.23.2017)
23.03.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 10 -
30 listopada 2017 r. (PN-III.862.10.2017)
31.01.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 19
października do 3 listopada 2017 r. (PN-III.862.9.2017)
15.01.2018 więcej
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej
Kontrola przeprowadzona w dniach od 21 sierpnia do 8 września
2017 r. (PN-III.431.15.2017)
03.01.2018 więcej
Państwowy Urząd Pracy w Lubartowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 27
września do 13 października 2017 r. (PN-III.862.8.2017)
14.12.2017 więcej
Urząd Miasta Biała Podlaska
Kontrola koordynowana przeprowadzona w dniach od 17 maja do 2
czerwca 2017 r. (PN-III.431.3.2017)
13.12.2017 więcej
Urząd Miejski w Chełmie
Kontrola koordynowana przeprowadzona w dniach od 26 czerwca do 26
lipca 2017 r. (PN-III.431.11.2017)
12.12.2017 więcej
Zakład Aktywności Zawodowej przy Puławskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Kontrola przeprowadzona w dniach od 22 do 24 listopada 2017 r.
(PN-III.9514.11.2017)
05.12.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Kontrola planowa koordynowana przeprowadzona w dniach 11 - 31
sierpnia 2017 r. (PN-III.431.14.2017)
01.12.2017 więcej