Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 25 września
2017 r. (PS-VI.431.20.2017)
18.01.2018 więcej
Urząd Gminy w Borzechowie
Kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 25 -
26 września 2017 r. (PS-VI.431.19.2017)
18.01.2018 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 28 - 31 sierpnia 2017 r.
(PS-VI.431.18.2017)
18.01.2018 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 1 - 4
sierpnia 2017 r. (PS-VI.431.17.2017)
18.01.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 6 lipca
2017r. (PS-VI.431.16.2017)
18.01.2018 więcej
Urząd Gminy Chrzanów
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 6 lipca
2017 r. (PS-VI.431.15.2017)
18.01.2018 więcej
Urząd Gminy Dzwola
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 5 - 10
lipca 2017 r. (PS-VI.431.14.2017)
17.01.2018 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 19 -
26 czerwca 2017 r. (PS-VI.431.12.2017)
17.01.2018 więcej
Urząd Gminy Gościeradów
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 13 - 14
czerwca 2017 r. (PS-VI.431.11.2017)
17.01.2018 więcej
Urząd Gminy Gościeradów
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 13 -
14 czerwca 2017 r. (PS-VI.431.10.2017)
17.01.2018 więcej
12345