Lista artykułów

Nazwa artykułu
BARKA Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 30 czerwca do 25
sierpnia 2017 r. (PS-II.430.1.5.2017)
23.02.2018 więcej
TUTELA Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne w Lublinie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 29 czerwca oraz 30
sierpnia 2017 r. (PS-II.430.1.4.2017)
23.02.2018 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 23 maja 2017 r.
(PS-Ch.431.1.5.2017)
15.02.2018 więcej
Dom Małych Dzieci w Chełmie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 4 - 7 lipca
2017 r. (PS-Ch.431.5.3.2017)
15.02.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 23 - 26 października
2017 r. (PS-VI.431.21.2017)
14.02.2018 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Bończy
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 20 czerwca do 2
sierpnia 2017 r. (PS-Ch.431.1.8.2017)
13.02.2018 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 26 - 27
czerwca 2017 r. (PS-Ch.431.4.1.2017)
13.02.2018 więcej
Urząd Miejski w Rejowcu Fabrycznym
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 31 maja 2017 r.
(PS-Ch.431.1.7.2017)
13.02.2018 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu
Kontrola przeprowadzona w dniach 10 - 14 lipca 2017 r.
(PS-Ch.431.4.2.2017)
13.02.2018 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od 6 marca
do 15 maja 2017 r. (PS-BP.431.4.1.2017)
13.02.2018 więcej