2017-09-05

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 25 lipca 2017 r. (ŚR-II.431.30.2017)

 

Zakres kontroli.
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadań:

1/ „Remont drogi powiatowej nr 2911L od km 6+736 do km 5+853 w miejscowości Kąty, gmina Frampol, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.”,
2/ „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2927L w km 2+365 w miejscowości Dąbrowica, gmina Frampol, zniszczonego w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.”.

Załączniki

  WŚiR_kontrola_SP_B...j_klęski.pdf 212,75 KB (pdf) szczegóły pobierz