2017-09-05

Urząd Gminy Biszcza

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 20 czerwca 2017 r. (ŚR-II.431.27.2017)

 

Zakres kontroli.
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadań:
1) „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego poprzez budowę drogi gminnej nr 115103L od km 2+377 do km 2+844 w miejscowości Bukowina”,
2) „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego poprzez budowę drogi gminnej nr 115103L od km 2+377 do km 2+844 w miejscowości Bukowina – roboty dodatkowe”.

Załączniki

  WŚiR_kontrola_UG_B...a_wąwozy.pdf 214,14 KB (pdf) szczegóły pobierz