2017-06-08

Urząd Gminy Dzwola

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 23 maja 2017 roku.

 

Zakres kontroli.
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113553L od km 0+220 do km 1+080 w miejscowości Branew Szlachecka”.

Załączniki

  Kontrola_wąwóz_Dzwola.pdf 212,86 KB (pdf) szczegóły pobierz