2017-07-04

Urząd Gminy Sułów

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 13 czerwca 2017 r. (ŚR-II.431.26.2017)

 

Zakres kontroli.
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadań:
1/ „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap III”,
2/ „Odbudowa drogi gminnej  wraz z przepustem w miejscowości Deszkowice Drugie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap III”.

Załączniki

  WŚR_wyst.pokontr._UG_Sułów.pdf 213,88 KB (pdf) szczegóły pobierz