2017-07-05

Urząd Gminy Stary Zamość

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 9 czerwca 2017 r. (ŚR-II.431.25.2017)

 

Zakres kontroli.
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania:

„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wierzba”.

Załączniki

  WŚiR_wyst.pok._UG_..._wąwóz.pdf 213,26 KB (pdf) szczegóły pobierz