2017-07-26

Urząd Gminy Susiec

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 4 lipca 2017 r.  (ŚR-II.431.29.2017)

 

Zakres kontroli obejmował zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 111743L od km 1+300 do km 1+800 w miejscowości Róża, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.”.

Załączniki

  WŚiR_kontrola_Susiec_klęski.pdf 212,54 KB (pdf) szczegóły pobierz