2017-09-05

Konserwacyja Spółka Wodna w Sosnówce

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 15 maja 2017 r. (ŚR-II.431.20.2017)

 

Zakres kontroli:
1. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji z zakresu:
- działalności organów KSW w Sosnówce,
- planu rzeczowego i finansowego robót konserwacyjnych,
- wykonania rzeczowego i finansowego robót konserwacyjnych,
- poziomu ściągalności składek członkowskich bieżących i zaległych,
- wydatkowania dotacji,
od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.
2. Oględziny wykonanych robót.

Załączniki

  WŚiR_kontrola_Kons...Sosnówka.pdf 206,99 KB (pdf) szczegóły pobierz