2017-09-06

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Puławach

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 10 maja 2017 r. (ŚR-II.431.18.2017)

 

Zakres kontroli:
1. Sprawdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji z zakresu:
- działalności organów RZSW w Puławach,
- planu rzeczowego i finansowego robót konserwacyjnych,
- wykonania rzeczowego i finansowego robót konserwacyjnych
- poziomu ściągalności składek członkowskich bieżących i zaległych.
- podziału dotacji na poszczególne spółki należące do związku,
- wydatkowania dotacji,
od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.
2. Oględziny wykonanych robót.

Załączniki

  WŚiR_kontrola_RZSW_Puławy.pdf 213,3 KB (pdf) szczegóły pobierz