2017-07-05

Urząd Gminy Leśniowice

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 23 czerwca 2017 r. (ŚR-II.431.27.2017)

 

Zakres kontroli.
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadań:
1/ „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Sarniak, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap II”,
2/ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarniak, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. – etap III”.

Załączniki

  WŚiR_wyst.pok._UG_...e_klęski.pdf 213,19 KB (pdf) szczegóły pobierz