Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Urząd Miejski w Nałęczowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 3
sierpnia 2017 r. (SO-III.431.5.2017)
05.01.2018 więcej
Urząd Gminy Wilkołaz
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 15
września 2017 r. (SO-III.431.8.2017)
03.01.2018 więcej
Urząd Gminy Żmudź
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 10 - 11 sierpnia 2017 r.
(SO-Ch.431.9.2017)
27.12.2017 więcej
Urząd Gminy Żółkiewka
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 17
sierpnia 2017 r. (SO-Ch.431.10.2017)
27.12.2017 więcej
Urząd Gminy Serniki
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 7 kwietnia 2017 r.
(SO-III.431.3.2017)
27.12.2017 więcej
Urząd Gminy Rudnik
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 22
sierpnia 2017 r. (SO-Ch.431.11.2017)
27.12.2017 więcej
Urząd Gminy Hańsk
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 19 - 20 lipca 2017 r.
(SO-Ch.431.8.2017)
27.12.2017 więcej
Urząd Gminy Dzierzkowice
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 7 sierpnia 2017 r.
(SO-III.431.6.2017)
27.12.2017 więcej
Urząd Miasta Lublin
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 4 - 5 lipca 2017 r.
(SO-III.431.1.2.2017)
19.12.2017 więcej
Urząd Gminy Bełżec
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 17 lipca 2017 r.
(SO-III.431.1.3.2017)
19.12.2017 więcej
123