Lista artykułów

Nazwa artykułu
NZOZ Przychodnia Lekarska "MEDYK" Sp. z o.o. w Zamościu
Kontrola przeprowadzona w dniu 21 września 2017 r.
(ZD-I.9612.92.2017.MB)
05.07.2018 więcej
Podmiot leczniczy ARION Szpitale sp. z o.o. w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w okresie od 28 kwietnia do 13 czerwca
2017 r. (ZD-I.9612.48.2017.GS)
15.06.2018 więcej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 12-22 grudnia 2017 r.
(ZD-I.9612.110.2017.BP)
21.05.2018 więcej
Centrum Medyczne P.P.H. COMED JAN KLOC w Cycowie
Kontrola przeprowadzona w dniu 18 grudnia 2017 r.
(ZD-I.9612.115.2017.GS)
21.05.2018 więcej
IMEDICA Centrum Medyczne A. Kondracka, B. Kondracki, M. Tomaszewski Spółka Jawna
Kontrola przeprowadzona w dniu 30 listopada 2017 r.
(ZD-I.9612.108.2017.MB)
10.05.2018 więcej
Podmiot leczniczy Anna Marzec-Fatah NZOZ "ALMED"
Kontrola przeprowadzona w dniach 28 i 29 grudnia 2017 r.
(ZD-I.9612.118.2017.BB)
10.05.2018 więcej
Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o. w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 28 grudnia 2017 r. oraz w
dniach 3, 4 stycznia 2018 r. (ZD-I.9612.117.2017.MK)
09.05.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VENA Anna Smoleń
Kontrola przeprowadzona w dniu 23 lutego 2017 r.
(ZD-I.9612.21.2017.MB)
07.05.2018 więcej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w okresie od dnia 24 sierpnia 2017 r. do
dnia 9 października 2017 r. (ZD-I.9612.79.2017.BB)
18.04.2018 więcej
"Lekarz rodzinny" s.c. Agata Bałys, Tomasz Bałys
Kontrola przeprowadzona w dniach 18 grudnia 2017 r. oraz 3 i 4
stycznia 2018 r. (ZD-I.9612.113.2017.BB)
12.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się