Lista artykułów

Nazwa artykułu
"Lekarz rodzinny" s.c. Agata Bałys, Tomasz Bałys
Kontrola przeprowadzona w dniach 18 grudnia 2017 r. oraz 3 i 4
stycznia 2018 r. (ZD-I.9612.113.2017.BB)
12.04.2018 więcej
Gabinety Lekarskie SALUS w Puławach
Kontrola przeprowadzona w dniach 13 - 14 grudnia 2017 r.
(ZD-I.9612.112.2017)
16.03.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2017 r.
(ZD-III.9612.1.2017)
01.03.2018 więcej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Kontrola przeprowadzona w dniu 5 grudnia 2017 r.
(ZD-I.9612.109.2017)
26.02.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LEKARZ Dariusz Chmiel w Annopolu
Kontrola przeprowadzona w terminie od 28 listopada do 7 grudnia
2017 r. (ZD-I.9612.105.2017)
26.02.2018 więcej
ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY w Zamościu
Kontrola przeprowadzona w terminie od 23 października do 7
listopada 2017 r. (ZD-I.9612.99.2017)
19.02.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Annopolu
Kontrola przeprowadzona w dniach od 28 listopada do 6 grudnia
2017 r. (ZD-I.9612.106.2017)
19.02.2018 więcej
Ochotnicza Straż Pożarna w Nałęczowie
Kontrola przeprowadzona w dniu 22 września 2017 r.
(ZD-I.9612.90.2017)
31.01.2018 więcej
Centrum Stomatologiczne NEW-DENT Małgorzata Kiernicka w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniu 6 listopada 2017 r.
(ZD-I.9612.100.2017)
31.01.2018 więcej
Grupowa Praktyka Pielęgniarek ALEKSANDRA w Nałęczowie
Kontrola przeprowadzona w dniu 9 października 2017 r.
(ZD-I.9612.95.2017)
31.01.2018 więcej