2018-04-18

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Kontrola przeprowadzona w okresie od dnia 24 sierpnia 2017 r. do dnia 9 października 2017 r. (ZD-I.9612.79.2017.BB)

 

Zakres kontroli.

Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, w szczególności oceny organizacji i zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej i położnych w komórkach organizacyjnych szpitala: Izba Przyjęć Ogólna, Izba Przyjęć Ginekologiczno – Położnicza, Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddział Noworodków, Oddział Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny 1,2,3,4,5, Blok Operacyjny 8 Pionu Ginekologiczno-Położniczego, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroentorologii i Nowotworów Układu Pokarmowego, Oddział Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Oddział Chorób Wewnętrznych, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Diabetologii i Endokrynologii, Oddział Okulistyki z Pododdziałem ABC, Oddział Okulistyki Dziecięcej oraz Oddział Onkologii Klinicznej.
 

Załączniki

  Protokół kontroli SPSK1.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystąpienie pokontrolne.pdf 125,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się