Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie zastępcze PN-II.4131.1.3.2017
z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Czesława Mużacza "Selima" w gminie Józefów
29.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze PN-II.4131.1.6.2017
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w mieście Lublin
13.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze PN-II.4131.1.4.2017
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
Zesłańców Sybiru w mieście Lublin
13.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze PN-II.4131.1.5.2017
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zbigniewa
Herberta w mieście Lublin
13.12.2017 więcej
Zarządzenie zastępcze PN-II.4131.1.2.2017
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
Żołnierzy Niepodległej w mieście Lublin
13.12.2017 więcej