Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 319 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki
rachunkowości w zakresie budżetu Wojewody Lubelskiego
19.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 315 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 149
Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania testów
kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóż drogowy
17.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 314 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Zagrodach Przybysławskich, na rzecz użytkownika wieczystego
16.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 309 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu
zapewniania jakości działalności kontrolnej w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
16.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 324 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z
dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
15.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 311 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej na wykonanie remontu na nieruchomości
stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, położonej w
Kraśniku
15.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 321 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
finansowo-księgowych w Wydziale Finansów i Certyfikacji
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie
realizacji budżetu Wojewody Lubelskiego
15.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 289 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
03.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 320 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Terenowej ds.
Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa
Lubelskiego
03.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 292 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
03.01.2018 więcej