2018-01-15

ZARZĄDZENIE NR 324 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Załączniki

  ZARZĄDZENIE 324_in...celaryjna.pdf 145,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Procedura EZD_ZARZ...ZENIE_324.pdf 224,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1_procedura.pdf 117,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2_procedura.pdf 66,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3_procedura.pdf 59,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4_procedura.pdf 76,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5_procedura.pdf 74,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6_procedura.pdf 72,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7_procedura.pdf 47,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 8 i...procedura.pdf 59,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9_procedura.pdf 56,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 10_procedura.pdf 57,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 11_procedura.pdf 53,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się