Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 64 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 63 Wojewody Lubelskiego z dnia 5
grudnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń w powiatach hrubieszowskim i tomaszowskim
21.12.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 62 Wojewody Lubelskiego
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na
terenie województwa lubelskiego
21.12.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 63 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiatach
hrubieszowskim i tomaszowskim
06.12.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 61 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 59 Wojewody Lubelskiego z dnia 30
października 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń w powiatach kraśnickim i opolskim
15.11.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 60 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego
07.11.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 59 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w powiatach
kraśnickim i opolskim
31.10.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 58 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
września 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń w powiatach lubartowskim i łęczyńskim
26.10.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 57 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego
17.10.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 56 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie nr 53 Wojewody Lubelskiego z dnia 5
października 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów chełmskiego i krasnostawskiego
17.10.2018 więcej
Rozporządzenie Nr 55 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego
10.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się