2018-03-19

Straż Miejska w Krasnymstawie

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 5 lutego 2018 r.  (ZK-III.68.7.2.2018) przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.


Zakres kontroli obejmował:


1. Wykonywanie uprawnień określonych w art. 12 ustawy o strażach gminnych.
2. Użycie broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego.
3. Prowadzenia ewidencji etatów, wyposażenia w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów oraz wyników działań straży.

Załączniki

  Wystąpienie pokontrolne.pdf 120,31 KB (pdf) szczegóły pobierz