Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 3 grudnia 2018 r. do
10 stycznia 2019 r. (FC-IX.431.43.8.2018)
02.07.2019 więcej
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniach od 15 grudnia 2018 r. do 15
stycznia 2019 r. (FC-IX.431.45.6.2018)
18.06.2019 więcej
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
Kontrola przeprowadzona w dniach od 11 grudnia 2018 r. do 22
stycznia 2019 r. (FC-IX.431.46.5.2018)
25.04.2019 więcej
Urząd Miasta Hrubieszów
Kontrola przeprowadzona w dniach od 25 października 2018 r. do
30 listopada 2018 r. (z przerwą w dniu 2 listopada 2018 r.) -
FC-IX.431.37.6.2018
15.03.2019 więcej
Urząd Miasta Chełm
Kontrola przeprowadzona w dniach od 3 grudnia 2018 r. do 11
stycznia 2019 r. (FC-IX.431.42.4.2018)
14.03.2019 więcej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zamościu
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 7 grudnia 2018 r. do
11 stycznia 2019 r. (FC-IX.431.44.6.2018)
14.03.2019 więcej
Urząd Gminy Izbica
Kontrola przeprowadzona w dniach od 29 października do 23
listopada 2018 r. (FC-IX.431.39.4.2018)
25.02.2019 więcej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskiem
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 29 października 2018
r. do 30 listopada 2018 r. (FC-IX.431.38.6.2018)
22.02.2019 więcej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 16 października 2018
r. do 14 listopada 2018 r. (z przerwą w dniach 29.10.2018 r. i
7.11.2018 r.) - (FC-IX.431.35.5.2018)
22.02.2019 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 15 października 2018
r. do 15 listopada 2018 r. (FC-IX.431.34.6.2018)
22.02.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się