Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Helena Błazińska - tłumacz przysięgły j. greckiego i
łacińskiego
16.04.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Eliza Dziuba - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
09.04.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Małgorzata Dysput - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
09.04.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Monika Belka - tłumacz przysięgły j. ukraińskiego
09.04.2018 więcej
Urząd Miasta Zamość
PN.III.431.21.2017
06.04.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Małgorzata Dubrowska - tłumacz przysięgły j.
niemieckiego
29.03.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Paweł Cygan - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
29.03.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Dorota Czach-Wołos - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
22.03.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Monika Cios - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
22.03.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Marcin Cichowlas - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
22.03.2018 więcej
1234