Lista artykułów

Nazwa artykułu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w okresie od dnia 24 sierpnia 2017 r. do
dnia 9 października 2017 r.
18.04.2018 więcej
Podmiot leczniczy Centrum Medyczne "Juranda" Janowski i Partnerzy - Lekarze
Kontrola przeprowadzona w dniach od 24 do 29 stycznia 2018 r.
(ZD-I.9612.6.2018.BB)
12.04.2018 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED w Kraśniku
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 25 - 29 stycznia 2018 r.
(ZD-I.9612.7.2018)
16.03.2018 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 19 - 20 grudnia 2017 r.
oraz 3 - 4 stycznia 2018 r. (ZD-I.9612.114.2017)
16.03.2018 więcej
SYNOVIAL Laboratorium PsychoTechniczne w Lublinie
Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 lutego 2018 r.
(ZD-I.9612.2.1.2018)
16.03.2018 więcej