Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 7 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa położonej
w gminie Mircze
23.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem części nieruchomości Skarbu Państwa znajdującej się
w Dorohusku
23.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 20 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na
użyczenie części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w
Okunince, gm. Włodawa
22.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 19 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem części nieruchomości Skarbu Państwa znajdującej się
w miejscowości Hrebenne
22.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 15 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia wstępnej oceny formalnej i merytorycznej ofert w
ramach programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi" w 2018 r.
22.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na
dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonych w
Zamościu
19.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na
użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w
Krasnymstawie
19.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 18 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Jeziorzany
17.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Jeziorzany
17.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 10 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji
Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich
16.01.2018 więcej
12