Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 229 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie nr 211 Wojewody Lubelskiego z dnia 30
lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego –
zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w roku 2018
13.08.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 226 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa po obniżonej cenie
08.08.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 224 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Janów
Lubelski
06.08.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 221 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Bychawa
06.08.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 223 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Sitno
06.08.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 211 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu zdrowia publicznego – zapobiegania
zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w roku 2018
06.08.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 225 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Hanna
06.08.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 222 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Łęczna
06.08.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 215 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w
Lublinie na realizację inwestycji na nieruchomości
stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa
06.08.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 214 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody jednostce organizacyjnej na wykonanie
inwestycji na nieruchomości Skarbu Państwa
06.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się