Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Straż Miejska w Świdniku
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 20 grudnia 2019 r. przez
Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. (ZK-III.68.7.19.2019)
18.03.2020 więcej
Straż Gminna w Biłgoraju
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 22 listopada 2019 r. przez
Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. (ZK-III.68.7.17.2019)
27.02.2020 więcej
Straż Miejska w Janowie Lubelskim
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 31 października 2019 r.
przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.
(ZK-III.68.7.16.2019)
18.02.2020 więcej
Straż Miejska w Hrubieszowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 20 września 2019 r. przez
Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. (ZK-III.68.14.2019)
03.12.2019 więcej
Urząd Gminy Turobin
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 29 maja 2019 r. (ZK-I.431.2.18.2019)
23.10.2019 więcej
Urząd Gminy Dzierzkowice
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 30 maja 2019 r. (ZK-I.431.2.20.2019)
23.10.2019 więcej
Urząd Miejski w Józefowie
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 29 maja 2019 r. (ZK-I.431.2.17.2019)
23.10.2019 więcej
Urząd Miejski w Tarnogrodzie
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 28 maja 2019 r. (ZK-I.431.2.15.2019)
23.10.2019 więcej
Urząd Miejski w Urzędowie
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 31 maja 2019 r. (ZK-I.431.2.21.2019)
23.10.2019 więcej
Urząd Gminy Kraśnik
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 31 maja 2019 r. (ZK-I.431.2.22.2019)
23.10.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się