Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 5-27 września 2019 r.
(SO-Z.431.15.2019.MM)
06.10.2020 więcej
Urząd Gminy Miączyn
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 23-31 października 2019
r. (SO-Z.431.20.2019.MM)
08.04.2020 więcej
Urząd Gminy Łukowa
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 14-31 października 2019
r. (SO-Z.431.19.2019.MM)
08.04.2020 więcej
Urząd Miasta Lublin
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 18-20 grudnia 2019 r.
(SO-VIII.431.6.2019.ML)
12.02.2020 więcej
Urząd Gminy Łaziska
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 17 grudnia 2019 r.
(SO-III.431.16.2019)
12.02.2020 więcej
Urząd Gminy Ludwin
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 22 i 26 listopada 2019
r. (SO-III.431.15.2019)
13.01.2020 więcej
Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 15 października 2019 r.
(SO-VIII.431.5.2019.ML)
13.01.2020 więcej
Urząd Gminy Wierzbica
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 12 grudnia 2019
r. (SO-Ch.431.12.2019.PP)
10.01.2020 więcej
Urząd Gminy Białopole
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 11 grudnia 2019
r. (SO-Ch.431.11.2019.PP)
10.01.2020 więcej
Urząd Miejski w Bychawie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 26 września 2019 r.
(SO-III.431.13.2019)
08.01.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się