Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 15 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji
lekarskich
17.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie Nr 60 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie
powołania Lubelskiego Zespołu Reagowania na Incydenty
Komputerowe
15.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 10 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kąkolewnica
14.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzyń
Podlaski
14.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłoń
07.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 4 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny udziału Skarbu
Państwa w prawie własności nieruchomości na rzecz Gminy
Miejskiej Biała Podlaska
04.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadań w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 „MALUCH ” 2019
04.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 328 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do
Spraw Dialogu Międzynarodowego
03.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Milejów
03.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się