Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 17 grudnia 2020 r. do 29
stycznia 2021 r. (FC-IX.431.41.2020)
28.04.2021 więcej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 4 listopada do 4
grudnia 2020 r. (FC-IX.431.34.2020)
22.04.2021 więcej
Stowarzyszenie „Czajnia” w Tomaszowie Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniach 9-31 grudnia 2020 r.
(FC-IX.431.38.2020)
19.04.2021 więcej
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 30 grudnia 2020 r. do 5
lutego 2021 r. (FC-IX.431.42.2020)
13.04.2021 więcej
Urząd Gminy Ostrówek
Kontrola przeprowadzona w dniach od 4 listopada do 4 grudnia 2020
r. (FC-IX.431.32.2020)
12.04.2021 więcej
Urząd Gminy Janów Podlaski
Kontrola przeprowadzona w dniach od 14 grudnia 2020 r. do 22
stycznia 2021 r. (FC-IX.431.40.2020)
12.04.2021 więcej
Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 4 listopada do 18 grudnia
2020 r. (FC-IX.431.33.2020)
04.03.2021 więcej
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 19 listopada do 11 grudnia
2020 r. (FC-IX.431.35.2020)
26.02.2021 więcej
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem” im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 26 października do 27
listopada 2020 r. (FC-IX.431.31.2020)
22.02.2021 więcej
Budowlany Klub Sportowy w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 10-27 listopada 2020 r.
(FC-IX.431.36.2020)
15.02.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się