Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Urząd Miasta Terespol
Kontrola przeprowadzona w dniach od 5 czerwca do 10 lipca 2020 r.
(FC-IX.431.17.2020)
23.09.2020 więcej
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 5 czerwca 2020 r. do 10
lipca 2020 r. (FC-IX.431.15.2020)
17.09.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym
Kontrola przeprowadzona w dniach od 4 czerwca 2020 r. do 10 lipca
2020 r. (FC-IX.431.14.2020)
14.08.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 8 czerwca 2020 r. do 10
lipca 2020 r. (FC-IX.431.18.2020)
11.08.2020 więcej
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 16 grudnia 2019 r. do
17 stycznia 2020 r. (FC-IX.431.52.7.2019)
27.07.2020 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 9 marca do 24 kwietnia 2020
r. (FC-IX.431.10.2020)
20.07.2020 więcej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28
lutego 2020 r. (FC-IX.431.6.2020)
19.06.2020 więcej
Urząd Gminy Michów
Kontrola przeprowadzona w dniach od 28 stycznia do 28 lutego 2020
r. (FC-IX.431.3.2020)
15.06.2020 więcej
Urząd Gminy Abramów
Kontrola przeprowadzona w dniach od 28 stycznia do 28 lutego 2020
r. (FC-IX.431.2.2020)
03.06.2020 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku
Kontrola przeprowadzona w dniach 3 i 28 lutego 2020 r.
(FC-IX.431.1.2020)
03.06.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się