Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wojewódzka Inspekcjia Weterenaryjna w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona od 11 grudnia 2020 do 31 marca
2021 r. (PN-III.431.2.2020)
22.07.2021 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 20-28
lutego 2020 r. (PN-III.862.2.2020)
12.01.2021 więcej
Urząd Gminy Puławy
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 10
do 20 listopada 2020 r. (PN-III.862.18.2020)
15.12.2020 więcej
Urząd Miejski w Kazimierzu Dolnym
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 4
do 13 listopada 2020 r. (PN-III.862.17.2020)
04.12.2020 więcej
Powiatowy Zaklad Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Kontrola przeprowadzona w terminie od 30 września do 10
listopada 2020 r. (PN-III.9514.8.2020)
20.11.2020 więcej
SPIN Spółdzielczy Zakład Pracy Chronionej w Chełmie
Kontrola przeprowadzona w dniach 23-30 września 2020 r.
(PN-III.9514.7.2020)
19.11.2020 więcej
Urząd Gminy Niedźwiada
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie 14-23
października 2020 r. (PN-III.862.16.2020)
18.11.2020 więcej
Handlowo-Przemysłowa Spółdzielnia Inwalidów w Hrubieszowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 23 września 2020 r. do 12
października 2020 r. (PN-III.9514.6.2020)
12.11.2020 więcej
Urząd Miejski w Annopolu
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 7
do 15 października 2020 r. (PN-III.862.15.2020)
05.11.2020 więcej
Urząd Gminy Niemce
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 30
września do 9 października 2020 r. (PN-III.862.14.2020)
30.10.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się