Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 23 września do
19 października 2020 r. (PS-I.431.14.2020)
26.05.2021 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 4 grudnia 2020 r.
do 28 stycznia 2021 r.(PS-Z.431.1.15.2020)
18.05.2021 więcej
Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 9 września
2020 r. oraz 8 lutego 2021 r. (PS-BP.431.4.8.2020)
17.05.2021 więcej
Urząd Gminy Lubartów
Kontrola planowa w trybie mieszanym przeprowadzona w dniu 13
listopada 2020 r. (PS-VI.431.18.2020)
06.05.2021 więcej
Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu
Kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od
12 listopada do 31 grudnia 2020 r. (PS-Z.431.4.3.2020)
05.05.2021 więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 7, 15 grudnia 2020
r. i 7 stycznia 2021 r. (PS-BP.431.1.10.2020)
30.04.2021 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drelowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 23 i 30 czerwca 2020
r. oraz 25 września 2020 r. (PS-BP.431.1.4.2020)
27.04.2021 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 21
września 2020 r. (PS-BP.431.2.8.2020)
26.04.2021 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 30
grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. (PS-Z.431.2.09.2020)
30.03.2021 więcej
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 20 października do 18
grudnia 2020 r. (PS-Z.431.1.13.2020)
29.03.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się