Lista artykułów

Nazwa artykułu
Gminna Spółka Wodna w Trzeszczanach
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 16 września do 4
grudnia 2020 r. (ŚR-I.431.4.2020)
25.01.2021 więcej
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 4 grudnia 2020 r.
(ŚR-II.431.30.2020)
21.12.2020 więcej
Gminna Spółka Wodna w Starym Brusie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 8 września do 23
października 2020 r. (ŚR-I.431.3.2020)
09.12.2020 więcej
Urząd Gminy Godziszów
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 20 października 2020 r.
(ŚR-II.431.28.2020)
16.11.2020 więcej
Urząd Gminy Niemce
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2019
r.(ŚR-II.431.27.2020)
21.09.2020 więcej
Urząd Gminy Włodawa
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 24-30
czerwca 2020 r.(ŚR-II.431.22.2020)
24.08.2020 więcej
Urząd Gminy Jastków
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 31 lipca 2020 r.
(ŚR-II.431.25.2020)
11.08.2020 więcej
Gminna Spółka Wodna w Mirczu
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 25 maja do 10 czerwca
2020 r. (ŚR-I.431.2.2020)
29.07.2020 więcej
Gminna Spółka Wodna w Borkach
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 14-29 maja 2020 r.
(ŚR-I.431.1.2020)
21.07.2020 więcej
Urząd Gminy Rybczewice
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 26, 30 czerwca oraz 1
lipca 2020 r. (ŚR-II.431.24.2020)
13.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się