2020-06-03

Urząd Gminy Modliborzyce

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 10 marca oraz 19 i 22 maja 2020 r. (ŚR-II.431.17.2020)

 

Zakres kontroli.
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadań:

  1. „Odbudowa drogi gminnej nr 113569L od km 0+550 do km 0+645 i od km 0+685 do km 1+095 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.”,
  2. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek od km 5+322 do km 10+800, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r.”,
  3. „Odbudowa drogi gminnej nr 108740L Wierzchowiska – Andrzejów od km 0+000 do km 0+800 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r.”,
  4. „Odbudowa drogi gminnej nr 108732L Brzeziny – Majdan – Kopce od km 6+633 do km 7+388 w miejscowości Modliborzyce, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r.”,
  5. „Odbudowa drogi gminnej nr 108729L od km 2+435 do km 2+835 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r.”,
  6. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113569L od km 0+420 do km 0+550 oraz od km 0+645 do km 0+685 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze”.

Załączniki

  ŚR_wystąpienie_UG..., klęski.pdf 188,04 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się