Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Przychodnia Lekarska KAL-MEDICA w Białej Podlaskiej
Kontrola przeprowadzona w dniach 23-30 września 2020 r.
(ZD-I.9612.36.2020.HM)
17.11.2020 więcej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 11-30 września 2020 r.
(ZD-I.9612.41.2020.MK)
27.10.2020 więcej
NZOZ Ośrodek Zdrowia w Polskowoli
Kontrola przeprowadzona w dniach 7-21 sierpnia 2020 r.
(ZD-I.9612.30.2020.HM)
06.10.2020 więcej
NZOZ REHA-MED s. c., Opole Lubelskie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 25 sierpnia do 9 września
2020 r. (ZD-I.9612.37.2020.KH)
06.10.2020 więcej
NZOZ Ośrodek Zdrowia w Jabłoniu
Kontrola przeprowadzona w dniach 9-24 lipca 2020 r.
(ZD-I.9612.23.2020.HM)
30.09.2020 więcej
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Radzyniu Podlaskim
Kontrola przeprowadzona w dniach od 31 lipca do 7 września 2020
r. (ZD-I.9612.34.2020.BB)
30.09.2020 więcej
NZOZ przychodnia "VITA-MED" w Opolu Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniach od 10 lipca do 3 sierpnia 2020
r. (ZD-I.9612.25.2020)
21.09.2020 więcej
Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ w Janowie Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniach 3-11 sierpnia 2020 r.
(ZD-I.9612.33.2020.MK)
17.09.2020 więcej
Centrum Zdrowia BIOCLINIC w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniach 13-20 lipca 2020 r.
(ZD-I.9612.27.2020.MK)
16.09.2020 więcej
NZOZ Przychodnia Sportowo-Lekarska w Kraśniku
Kontrola przeprowadzona w dniu 13 lipca 2020 r.
(ZD-I.9612.26.2020.JN)
15.09.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się