Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
NZOZ MEDYK sp. z o.o. w Chełmie
Kontrola przeprowadzona w dniach 1-23 grudnia 2020 r.
(ZD-I.9612.53.2020.BB)
29.03.2021 więcej
Agencja Opieki POMOC sp. z o.o., Chełm
Kontrola przeprowadzona w dniach 15-26 października 2020 r.
(ZD-I.9612.48.2020.AR)
24.03.2021 więcej
NZOZ IGNIS Dr med. Alicja Łobińska, Świdnik
Kontrola przeprowadzona w dniach 21-31 grudnia 2020 r.
(ZD-I.9612.55.2020.KH)
24.03.2021 więcej
Przychodnia TWOJE ZDROWIE w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 22 grudnia 2020 r. do 22
stycznia 2021 r. (ZD-I.9612.57.2020.HM)
24.03.2021 więcej
DAW-MED M. Kowalska, M. Kowalski Spółka jawna
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 3-14 sierpnia 2020 r.
(ZD-I.9612.31.2020.AR)
11.03.2021 więcej
NZOZ ZDROWIE w Janowie Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniach 11-13 sierpnia 2021 r.
(ZD-I.9612.35.2020.JN)
23.02.2021 więcej
NZOZ ALMED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie sp. z o.o. w Chełmie
Kontrola przeprowadzona w dniach 22-30 grudnia 2020 r.
(ZD-I.9612.52.2020.BP)
17.02.2021 więcej
Centrum Medyczne MULTIMEDIC sp. z o.o. w Dominowie
Kontrola przeprowadzona w dniach 14-25 października 2020 r.
(ZD-I.9612.46.2020.BP)
28.01.2021 więcej
MED-CEM Zakład Profilaktyczno-Leczniczy sp. z o.o. w Chełmie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 26 października do 13
listopada 2020 r. (ZD-I.9612.50.2020.BB)
28.01.2021 więcej
Podmiot leczniczy Jerzy Kochański w Bełżycach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 22 września do 16
października 2020 r. (ZD-I.9612.43.2020.BB)
25.01.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się