Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 104 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Aleksandrów
27.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 102 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Terespol
27.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 89 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na rozłożenie na raty spłaty
należności wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu opłaty
rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
za rok 2019
24.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 83 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na wymianę okien w budynku
usytuowanym na nieruchomości Skarbu Państwa
17.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 84 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Stary Brus
17.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 81 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na złożenie wniosku o wydanie
decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości
Skarbu Państwa
17.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 95 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wojciechów
14.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 90 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wólka
13.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 79 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Brus
13.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i
rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego
12.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się