Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Urząd Miasta Łuków
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 6
do 9 lipca 2021 r. (PN-III.862.11.2021)
27.07.2021 więcej
Urząd Gminy Wysokie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 2
do 25 czerwca 2021 r. (PN-III.862.8.2021)
27.07.2021 więcej
Urząd Gminy Urszulin
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 26
maja do 18 czerwca 2021 r. (PN-III.862.7.2021)
20.07.2021 więcej
Urząd Gminy Serokomla
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 12
do 28 maja 2021 r. (PN-III.862.5.2021)
15.07.2021 więcej
Przedsiębiorstwo produkcyjno-wdrożeniowe "Nabor"
Kontrola przeprowadzona w dniach od 25 maja do 8 lipca 2021 r.
(PN-III.9514.5.2021)
15.07.2021 więcej
Urząd Gminy Abramów
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 24
marca do 14 maja 2021 r. (PN-III.862.4.2021)
28.06.2021 więcej
Zakład Aktywności Zawodowej w Puławach
Kontrola przeprowadzona w terminie od 1 kwietnia do 25 maja 2021
r. (PN-III.9514.4.2021)
04.06.2021 więcej
Urząd Gminy Michów
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 19
marca do 2 kwietnia 2021 r. (PN-III.862.3.2021)
01.06.2021 więcej
Urząd Gminy Kąkolewnica
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 10-26
marca 2021 r. (PN-III.862.2.2021)
28.04.2021 więcej
Urząd Miasta Lubartów
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 24
lutego do 5 marca 2021 r. (PN-III.862.1.2021)
08.04.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się