Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Urząd Gminy Kraśniczyn
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 21 czerwca 2021 r.
(PS-Ch.431.1.5.2021)
27.07.2021 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach
Kontrola planowana w trybie zwykłym w dniach od 21 maja do 18
czerwca 2021 r. (PS-Z.431.6.1.2021)
23.07.2021 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 19
maja do 9 czerwca 2021 r. (PS-Z.431.2.4.2021)
22.07.2021 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 18 lutego do 12 marca
2021 r. (PS-BP.431.2.2.2021)
15.07.2021 więcej
Pensjonat*** „Sosnowe Zacisze”
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 27 maja 2021 r.
(PS-III.431.3.2021)
15.07.2021 więcej
Placówka opiekuńczo-wychowawcza we Włodawie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dn. 16-19 marca 2021
r. (PS-Ch.431.5.2.2021)
13.07.2021 więcej
Pensjonat Turzyna
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 23 marca 2021 r.
(PS-Z.431.1.3.2021)
12.07.2021 więcej
Urząd Gminy Podedwórze
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 10 maja 2021 r.
(PS-BP.431.3.2.2021)
28.06.2021 więcej
Urząd Gminy Rossosz
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 17 marca 2021 r.
(PS-BP.431.3.1.2021)
24.06.2021 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Kontrola planowa w trybie mieszanym przeprowadzona w dniach 16-23
marca 2021 r. (PS-VI.431.5.2021)
21.06.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się