Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
"Nasze Zdrowie" Piotr Momot i partner - spółka lekarzy
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 4-11 czerwca 2021 r.
(ZD-I.9612.27.2021.MK)
26.07.2021 więcej
Jolanta Głusiec NZOZ "SPES" w Siennicy Nadolnej
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 20-28 maja 2021 r.
(ZD-I.9612.35.2021.BB)
22.07.2021 więcej
NZOZ "Przychodnia Lekarska" s.c. w Tarnogrodzie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 11-17 maja 2021 r.
(ZD-I.9612.33.2021.BP)
22.07.2021 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kradent
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 10-14 maja 2021 r.
(ZD-I.9612.32.2021)
15.07.2021 więcej
"NIEL-MED" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 19 maja do 4 czerwca
2021 r. (ZD-I.9612.34.2021.HM)
13.07.2021 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twój Lekarz" w Gościeradowie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 28 kwietnia do 7 maja 2021 r.
(ZD-I.9612.30.2021)
13.07.2021 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Węglin Medical"
kontrola przeprowadzona w dniach 11-16 marca 2021 r.
(ZD-I.9612.18.2021)
12.07.2021 więcej
"NZOZ" w Kocudzy - Elwira Pilkiewicz-Sneka
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 22 kwietnia 2021 r.
do 7 maja 2021 r. (ZD-I.9612.5.2021)
12.07.2021 więcej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Susiec
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 17-21 maja 2021 r.
(ZD-I.9612.28.2021)
12.07.2021 więcej
NEUROREHAB Centrum Neurorehabilitacji w Hrubieszowie
Kontrola przeprowadzona w dniach 12-15 kwietnia 2021 r.
(ZD-I.9612.23.2021.KH)
02.07.2021 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się