Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Rozporządzenie porządkowe Nr 35 Wojewody Lubelskiego
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na
terenie województwa lubelskiego
23.12.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 14
października 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów biłgorajskiego, zamojskiego i
krasnostawskiego
22.11.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 14
października 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów biłgorajskiego, zamojskiego i
krasnostawskiego
05.11.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów biłgorajskiego, zamojskiego i krasnostawskiego
16.10.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Lubelskiego
w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubelskiego z
dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół na terenie powiatów krasnostawskiego
i zamojskiego
02.10.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 30 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 31
lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów radzyńskiego i parczewskiego
26.09.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 2
sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów zamojskiego, biłgorajskiego i
krasnostawskiego
20.09.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 16
lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego
11.09.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 5
czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego
05.09.2019 więcej
Rozporządzenie Nr 26 Wojewody Lubelskiego
uchylające rozporządzenie Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 22
lipca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego i radzyńskiego
04.09.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się